Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pożyczki dla firm z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu
ogłasza nabór wniosków
o udzielenie pożyczki dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

 


Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę:

  • należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  • posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego i prowadzący działalność lub realizujący inwestycję na terenie województwa opolskiego,
  • przedsiębiorcy spoza województwa opolskiego realizujący inwestycję na terenie województwa opolskiego.

 
Przeznaczenie pożyczek:

  • pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę,
  • pożyczka nie może być udzielona na zakup gruntów i na zakupy o charakterze konsumpcyjnym, 
  • pożyczka może być wykorzystana na każde zadanie spełniające „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”

 
 
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać w siedzibie WFOŚiGW w Opolu
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15

Więcej informacji na stronie: www.wfosigw.opole.pl