Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.296.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028