• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Obowiązki właścicieli psów

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW!


Psie odchody na skwerach, w parkach, zieleńcach, placach czy ulicach, nie są tylko problemem natury, jest to również bardzo ważny problem epidemiologiczny. Psie odchody stanowią bowiem poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka, zwłaszcza dla małych dzieci bawiących się na placach zabaw i w piaskownicach – to te miejsca bywają często toaletą dla zwierząt domowych wyprowadzanych na spacer.

PAMIETAJ! TWÓJ PIES PO SOBIE NIE POSPRZĄTA!!! – to Ty jesteś ODPOWIEDZIALNY za swojego psa! Zatem posprzątaj po nim.
Właściciel psa ma obowiązek niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez czworonoga do pojemników na odpady komunalne.

Aby uchronić dzieci przed chorobami i poprawić estetykę naszego miasta, Urząd Miejski w Białej informuje, że zostaną zaostrzone  działania w stosunku do osób, które nie sprzątają odchodów pozostawionych przez psy będące pod ich opieką. Właściciel psa powinien zaopatrzyć się w tzw. woreczki na psie odchody  i wyrzucać je do kontenerów na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta.
Jeżeli właściciel tych warunków nie spełnia to może zostać ukarany mandatem przez Policję!

PAMIĘTAJ! Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe (zgodnie z uchwałą Nr VI.89.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała) jest:
- utrzymywanie zwierząt domowych w taki sposób aby nie  stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi,
- właściciele psów zobowiązani są trzymać je na terenie swoich posesji lub w odpowiednich kojcach,
- wyprowadzanie psa w miejsca publiczne, za wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym, jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

  • pies będzie prowadzony na smyczy,
  • niezależnie od rasy i wielkości, pies będzie posiadał kaganiec.

- wprowadzanie psów do sklepów, lokali gastronomicznych, pomieszczeń biurowych i użyteczności publicznej jest zabronione. Nie dotyczy psów asystujących osobom niepełnosprawnym,
- sprawowanie bezpośredniej kontroli nad psem w przypadku zwalniania go ze smyczy, w miejscach odosobnionych, nieuczęszczanych przez ludzi,
- niedopuszczanie psów i kotów do piaskownic, stanowiących miejsca zabaw dzieci,
- właściciele zwierząt domowych i gospodarskich zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych,
- padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do odpowiedniego zakładu utylizacji,
- pomieszczenia dla zwierząt winny być tak utrzymane i urządzone, aby nie zanieczyszczały terenu przyległego, a w szczególności studni.


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała, dostępny jest  na stronie internetowej www.bip.biala.gmina.pl w zakładce Ochrona Środowiska. 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg