• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja dotycząca zmiany systemu zbiórki odpadów komunalnych

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH


01.01. 2012 r. weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakłada ona przejęcie przez gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  Nowe regulacje zawarte w ustawie promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca. Dzięki tej ustawie Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Gminy rozpoczęły przygotowania do zmian, które od 01.07.2013r. wprowadzą nowy system zbiórki odpadów.
Zanim system zbiórki odpadów zacznie funkcjonować należy pamiętać, że:

 1. Do 30.06.2013 r. obowiązuje zbiórka odpadów na obecnych zasadach (umowy właścicieli nieruchomości z firmą odbierającą odpady przestaną obowiązywać z mocy prawa z dniem 01.07.2013 r.)
 2. Właściciel nieruchomości zostanie zobowiązany do wypełnienia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której znajdą się informacje dotyczące m. in. właściciela, lokalizacji, ilości osób zamieszkałych. Na podstawie deklaracji oraz ich weryfikacji będzie naliczana opłata za odbiór odpadów. Wzór deklaracji oraz termin jej składania zostaną podane do publicznej informacji w terminie do 31.12.2012 r.
 3. Od 01.01.2013 r. rozpocznie się kampania edukacyjno – informacyjna dla mieszkańców na temat nowych zasad odbioru odpadów w ich gminie
 4. Od 01.07.2013 r. będzie obowiązywał nowy system zbiórki odpadów komunalnych organizowany przez gminę – szczegółowe informacje zostaną przedstawione na początku 2013 r. m.in. na zebraniach wiejskich, stronie internetowej gminy (www.biala.gmina.pl), oraz za pośrednictwem sołtysów.
 5. Zmiana systemu wprowadzi inny sposób rozliczania – opłaty będą naliczane i zbierane przez Urząd Miejski w Białej. Firmą zbierającą odpady będzie firma wyłoniona w drodze przetargu.
   

Co to oznacza dla statystycznego mieszkańca?


Będzie wolny od wszelkich umów, które do tej pory musiał podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci. Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie, z jedną wyznaczoną w drodze uchwały stawką. To gmina wybierze przedsiębiorcę, który odbierze odpady.Proces wdrażania ustawy w życie rozpoczął się 01.01.2012 r . i potrwa maksymalnie 18 miesięcy. Każda gmina ma obowiązek przeprowadzić kampanie informacyjną informującą swoich mieszkańców o nowych zasadach. Do 01.01.2013r. gminy powinny uchwalić lokalne regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu są zobowiązane wyznaczyć stawki opłat
i szczegółowe zasady ich ponoszenia. Zbiórka odpadów będzie obejmować wszystkich mieszkańców.

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg