Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2016 ROKU

 

KOLONIE LETNIE 2016!

w OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM "RÓŻA WIATRÓW"

w JAROSŁAWCU

 

WARUNKI

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna

  2. Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
    Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).
    Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

Koszt całego turnusu – 390,00 zł + koszt transportu.

Wypoczynek zorganizowany:
- w Ośrodku Wypoczynkowo-Kolonijnym „RÓŻA WIATRÓW” w Jarosławcu przy ul. Bałtyckiej 43

w następujących terminach:
1. 26.06.16 – 09.07.16 r.

2. 10.07.16 – 23.07.16 r.

3. 24.07.16 – 06.08.16 r.

4. 07.08.16 – 20.08.16 r.

Jarosławiec to niewelka nadmorska miejscowość w województwie zachodniopomorskim. Ośrodek "Róża Wiatrów" położony jest w odległości 100 m. od plaży.

                                                                DANE KOORDYNATORA:

Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

biuro w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw

osoba kontaktowa - tel/fax: (82) 576 14 16

Koordynator: Mariusz Gołębiowski tel. 507 751 786

e-mail: mar_gol1@op.pl