• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Człowiek - najlepsza inwestycja

pokl_logo.jpeg

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA  INWESTYCJA


15 września br. rozpoczęła się w Gminie Biała realizacja projektu konkursowego (nr 1/POKL/9.1.2/83/2012) pod nazwą „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z gminy Biała o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych w okresie od 15.09.2012 do 15.06.2013. Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
Obecnie trwają procedury przetargowe na zakup usług edukacyjnych oraz rekrutacja uczniów do projektu. Całkowity koszt projektu – 213 143 zł.

Projekt „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II” jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg