• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Nabór wniosków na realizację Inicjatywy Lokalnej !!!

 

Burmistrz Białej uprzejmie informuje, że mieszkańcy danej miejscowości mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Osobą do kontaktu i pomocy przy wypełnianiu przedmiotowych wniosków jest Pani Patrycja Piechaczek podinspektor d/s rolnictwa i obsługi funduszu sołeckiego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej, tel. kontaktowy 77 43885 59, mail rolnictwo@biala.gmina.pl.

 

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2016r.

 

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie I piętro, pok.13 bądź na parterze
(pok. 1a)Urzędu Miejskiego w Białej.

ODTwniosek o realizaję inicjatywy loklnej.odt (18,65KB)
ODTWyniki.odt (21,16KB)
 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg