• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW I DYSTRYBUTORÓW ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r., zmieniającym załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/205 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów chloropiryfosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 1), określono nowe (niższe niż dotychczas) najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) chloropiryfosu w stosunku do niektórych upraw.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 10 sierpnia 2016 roku, wiąże ono w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

                W Polsce obniżenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji czynnej chloropiryfos, skutkujące ograniczeniem użycia, dotyczy następujących upraw:

 

Uprawa

Dotychczasowy poziom NDP dla chloropiryfosu

Nowy poziom NDP dla chloropiryfosu

Ziemniaki

0,05 mg/kg

0,01 mg/kg

Jabłonie

0,5 mg/kg

0,01 mg/kg

Buraki cukrowe

0,2 mg/kg

0,05 mg/kg

Kapusta głowiasta biała

1 mg/kg

0,01 mg/kg

 

W związku z powyższym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło postępowania administracyjne, w ramach których ograniczono zakres stosowania środków ochrony roślin, w skład których wchodzi m.in. ww. substancja czynna, co skutkuje zmianą etykiet poniżej wskazanych środków ochrony roślin:

 

 • Cyren 480 EC 

 • Pyrinex 480 EC

 • Dursban 480 EC

 • Nurelle D 550 EC

 • Jetban 480 EC

 • Klon Max 550 EC

 • Klon 480 EC

 • Troll 550 EC

 • Kloń 48 EC

 • Cyperpiprifos 550 EC

 • Owadofos Extra 480 EC

 • Chlorop – Pro 480 EC

 • Pyrinex Supreme 262 ZW

 • Rook 480 EC

 • Pyrisimex 480 EC

 • Dursban Delta 200 CS

 

Informujemy, że ww. środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu z etykietą, która nie uwzględnia opisanych ograniczeń w stosowaniu, nie mogą być w sprzedaży i dystrybucji od dnia
10 sierpnia 2016 roku. Środki te mogą być jednak przeetykietowane.

        Powyższe oznacza, że od dnia 10 sierpnia 2016 roku w obrocie mogą znajdować się wyłącznie ww. środki ochrony roślin, których etykieta została zmieniona i uwzględnia ograniczenia
w stosowaniu, wprowadzone na skutek wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r.


 

w/z OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W OPOLU

LUCYNA PAWŁOWICZ

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg