• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Unijna dotacja na przebudowę drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej

logo unii.jpeg logo PROW 2014-2020.png

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 

Informujemy, że w ramach programu

„Budowa i modernizacja dróg lokalnych”

w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wykonane zostanie zadanie pn.

Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej

Celem projektu jest stworzenie pełnowymiarowego ciągu komunikacyjnego o wysokich parametrach technicznych poprzez przebudowę ulicy Kilińskiego w Białej długości 1116 m, przebudowę chodnika długości 760 m i uzupełnienie oświetlenia ulicznego, łączącego centrum miasta i obwodnicę - drogę wojewódzką nr 414. Podniesienie parametrów technicznych drogi przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, poprzez min. zwiększenie ich bezpieczeństwa i przyczyni się do rozwoju gospodarczego punktów zlokalizowanych w jej pobliżu dzięki lepszemu skomunikowaniu z nadrzędnymi drogami.
 

Wartość wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji: przebudowa odcinka drogi długości 1,116 km.
 

Dofinansowanie z EFRROW w formie dotacji wynosi 883 753 zł, tj. 63,63 % kosztów inwestycji.

Termin zakończenia realizacji zadania - październik 2017 r.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg