• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Unijna dotacja na przebudowę drogi gminnej ul. Opolskiej w Białej

logo unii.jpeg logo PROW 2014-2020.png

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Informujemy, że w ramach programu pn.

„Budowa i modernizacja dróg lokalnych”

w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wykonane zostanie zadanie pn.

Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej

Celem projektu jest stworzenie pełnowymiarowego ciągu komunikacyjnego o wysokich parametrach technicznych długości 774 m wraz ze ścieżką rowerową długości 750 m oraz miejscem wypoczynku podróżnych, łączącego się z drogą wojewódzką  nr 414, stanowiącą jedną z głównych osi komunikacyjnych województwa. Przebudowa ma na celu zarówno zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, poprzez wydzielenie ścieżki dla rowerzystów i pieszych, jak i rozwój infrastruktury w regionie, w połączeniu z nowowybudowaną infrastrukturą województwa opolskiego czyli DW 414.
 

Wartość wskaźników, których osiągniecie jest  zakładane w wyniku realizacji operacji: przebudowa odcinka drogi długości 0,774 km.

Dofinansowanie z EFRROW w formie dotacji wynosi 1 812 485 zł, tj. 63,63% kosztów inwestycji.

Termin zakończenia realizacji zadania - maj 2018 r.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg