• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Aktualności

 • oglaszenie.jpeg
  INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU DRÓG GMINNYCH

  Gmina Biała informuje, iż w związku z modernizacją linii kolejowej nr 306 Krapkowice – Prudnik planowane są zamknięcia przejazdów kolejowych w ciągu dróg gminnych ul. Kilińskiego i ul. Stare Miasto w Białej.

  Data publikacji: 10.04.2014
  czytaj więcej »
 • kapital_ludzki.jpeg
  Innowacyjny projekt - Edu-nawigator

  Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Edu-nawigator - aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji zrealizowany przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

  Data publikacji: 07.04.2014
  czytaj więcej »
 • kapital_ludzki.jpeg
  Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego

  Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego zrealizowany przez Firmę Handlowo-Usługową „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”.

  Data publikacji: 07.04.2014
  czytaj więcej »
 • Konkurs "Piękna Wieś Opolska 2014"

  Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił  siedemnastą edycję Konkursu "Piękna Wieś Opolska 2014". W tegorocznym konkursie uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach. Termin nadsyłania zgłoszeń do Urzędu Miejskiego w Białej upływa 24 kwietnia br.

  Data publikacji: 01.04.2014
  czytaj więcej »
 • Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych

  W związku ze zmianą w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, w przypadku odpadów segregowanych i popiołu, informujemy, że od dnia 01.01.2014r. popiół odbierany będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu, a odpady segregowane odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Zmiany dokonano na ostatniej sesji Rady Miejskiej dnia 15 listopada 2013 r. (Uchwała Nr XXVII.303.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała). Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych pozostaje bez zmian.

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych


  Od 1 lipca 2013 roku zaczął obowiązywać nowy system zbiórki odpadów komunalnych wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 poz. 391, z póź. zm.). Opłatę należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, w kasie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, u inkasenta lub przelewem na konto Gminy Biała o numerze 23 8903 0002 2001 0000 2020 0013 określając adres nieruchomości, której opłata dotyczy. 

  Data publikacji: 11.08.2014
  czytaj więcej »
 • logo PN2020.png
  Partnerstwo Nyskie 2020

  Projekt złożony do konkursu MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Termin realizacji od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r.

  Data publikacji: 13.02.2014
  czytaj więcej »

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • baner_partnerstwo.gif