Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ministerstwo Rozwoju przypomina o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – odpłatnych ofert,
kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju
przypomina o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Brak opisu obrazka