• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Szkolenie dla rolników

 

Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy

Terenowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Tarnowie tel/ fax (14) 6743020, 6743079

MODR Karniowice tel. 691888943

33-100 Tarnów email: eugeniusz.tadel@modr.pl

ul. Mostowa 14

Informacja NR 1 o szkoleniu w zakresie

,,Badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin’’ Tarnów 12-16 wrzesień 2016r.

 

CSTOR- 01/08/2016 Tarnów 19.08.2016r.

 

Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Terenowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Tarnowie (dawniej w Zgłobicach) będącego jednostką Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach informuje, że: w dniach 12-16 września 2016 r. zostanie zorganizowane szkolenie w zakresie

,,Badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin’’.

Szkolenie dawniej znane było pod nazwąBadanie okresowe opryskiwaczy i potwierdzanie wymaganej ich sprawności technicznej’’.

Szkolenie adresowane jest dla kandydatów chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia badań technicznych w Stacjach Kontroli Opryskiwaczy.

Szkolenie to jest również bardzo przydatne dla wykładowców prowadzących zajęcia z zakresu techniki ochrony roślin oraz BHP na szkoleniach : „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego…”. „Doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin…” , „Integrowana produkcja roślinna” oraz inspektorów nadzorujących system szkoleń z tego zakresu bądź nadzorujących stosowanie środków ochrony roślin oraz funkcjonowanie Stacji Kontroli Opryskiwaczy.

Szkolenie obejmować będzie 40 godzin wykładów oraz ćwiczeń zgodnie z nowym programem

z uwzględnieniem dodatkowo sprzętu szklarniowego oraz zaprawiarek. Dysponujemy najnowocześniejszymi urządzeniami diagnostycznymi zarówno elektronicznymi jak i prostymi popularnymi rozwiązaniami w zasadzie wszystkich producentów dostępnymi na rynku /Pessl, Herbst, Staben, Lurmark, Kempa, AAMS-SALVARANI, MULLER itp./ a także bogatą kolekcją podzespołów wykorzystywanych w konstrukcji opryskiwaczy krajowych i zagranicznych.

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów oraz dodatkowo w wybranym terenowym punkcie badania opryskiwaczy.

Ze względu na to, że w Centrum wykonywane są na bieżąco badania techniczne opryskiwaczy uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie funkcjonowania typowej Stacji Oceny Opryskiwaczy w terenie. Oprócz samej metodyki badań sporo czasu poświęcamy także różnorodności konstrukcji opryskiwaczy oraz ich podzespołów/ ważne dla początkujących w tej branży/ a także kalibracji i modernizacji.

Uwaga 1 ! W programie szkolenia zaprezentujemy również metodę pomiarów wydatków jednostkowych

z wykorzystaniem elektronicznego przepływomierza AAMS-Salverani S-Monitor Nozzle Tester (Belgia) oraz przepływomierzy kalibrowanych z odczytem optycznym firmy KEMPA.

Uwaga 2 ! W programie przewidziano także praktyczne badanie zaprawiarek do nasion oraz opryskiwacza szklarniowego.

Uwaga 3. ! Nasz Ośrodek (MODR Karniowice) posiada wpis do rejestru jednostek szkolących na potrzeby Urzędów Pracy zatem istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urzędy Pracy dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy.

Uwaga 4 ! Dysponujemy przygotowaną i doświadczoną kadrą. Prowadzący Centrum posiada liczne międzynarodowe certyfikaty szkoleń z tego zakresu a także odbył staże zawodowe w zachodnich ośrodkach (producenci opryskiwaczy oraz urządzeń diagnostycznych , stacjach kontroli opryskiwaczy), był członkiem zespołu przygotowującego krajowe prawodawstwo oraz opiniującym zmiany tego prawa. Jest autorem licznych publikacji, wydawnictw, regularnie uczestniczy w branżowych konferencjach i seminariach z tego zakresu.

Wszyscy wykładowcy posiadają ukończone Studia Podyplomowe Integrowana Produkcja .

Uwaga 5 ! Nasze Centrum prowadzi również Stację Kontroli Opryskiwaczy badającą co roku kilkaset opryskiwaczy.

To nasza stacja jako pierwsza w Polsce przebadała w dniu 27 lipca 1999 r. pierwszy opryskiwacz i nadała znak kontrolny nr. 000001

Uwaga 6! Tradycyjnie przewidujemy także czas na program kulturalny/turystyczny.

Tarnów to Polski Biegun Ciepła, to perła renesansu.

Uwaga !!! Rozpoczęcie kursu 12.09.2016 godzina 10:00 , zajęcia teoretyczne i praktyczne odbędą się na ulicy Mostowej 14 , 33-100 Tarnów w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego TZDR Tarnów.

Uwaga !!! W związku z tym że zajęcia odbywać się będą do godzin popołudniowych sugerujemy skorzystanie

z możliwości wyżywienia w miejscu szkolenia ( śniadanie , obiad ,kolacja w cenie łącznie 35 zł/dobę w restauracji na miejscu). Koszt wyżywienia za cały kurs ( od obiadu w poniedziałek do obiadu w piątek) wyniósłby 155,00 zł. Osoby chcące skorzystać z zakwaterowania powinny dodatkowo przewidzieć kwotę za nocleg. Z reguły koszty zakwaterowania łącznie za kurs oscylują wokół kwot 160 -300 zł w zależności od wybranej opcji.

Wszystkim zainteresowanym którzy przyślą zgłoszenie uczestnictwa (w załączeniu formularz) wysyłamy szczegółową ofertę do wyboru miejsc zakwaterowania w jednym z niedrogich miejscowych hoteli, domach studenta ( od 32 zł/dobę – polecamy) itp. Szczegółowe informacje wysyłamy wszystkim po otrzymaniu karty zgłoszenia.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie pocztą lub faksem karty uczestnictwa oraz o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu . Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje sekretariat kursu:

TZDR Tarnów tel./fax 14/ 6743079 lub 14/6743020 oraz 691888943 (Kierownik Centrum)

 

Adres korespondencyjny

Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Terenowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Tarnowie

33-100 Tarnów ul.Mostowa 14 p.109

eugeniusz.tadel@modr.pl

Opłatę za szkolenie, materiały szkoleniowe (kilkaset stron plus materiały na nośniku elektronicznym, kalkulatory, tabele, pomiarowe naczynia kalibracyjne, odzież ochronna itp.) i egzamin w łącznej kwocie 1000,00 zł należy przelać na konto organizatora .W przypadku korzystania z wyżywienia (polecamy) dodatkowy koszt wynosi 155,00 zł. Razem koszt kursu z całodziennym wyżywieniem 1155,00 zł.

Konto organizatora:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

NBP O/O Kraków 60 1010 1270 0047 5013 4100 0000

Po wcześniejszym uzgodnieniu można również dokonać wpłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia. Zastrzega się prawo zmiany terminu kursu w przypadku bardzo niskiej frekwencji. Ze względu na bezterminowy charakter ważności świadectwa kursy te są organizowane w ostatnich latach stosunkowo rzadko. Kolejne takie szkolenie planowane jest w terminie marzec/kwiecień 2017r.

Prosimy o możliwie wczesne zgłoszenie uczestnictwa ze względu na konieczność druku materiałów szkoleniowych oraz rezerwacji zakwaterowania.

Z poważaniem

 

Eugeniusz Tadel

 

 

Kierownik CSTOR TZDR Tarnów

 

DOCzgłoszenie uczestnictwa 2016 wrzesień 12-16.doc (35,00KB)
 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg