Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informator Urzędu

 
REFERAT ORGANIZACYJNY
Stanowiska i osoby
Zadania referatu
Karty usług referatu
REFERAT FINANSOWY
Stanowiska i osoby
Zadania referatu
Karty usług referatu
   
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH,
URZĄD STANU CYWILNEGO

Stanowiska i osoby
Zadania referatu
Karty usług referatu
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ,  INWESTYCJI
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Stanowiska i osoby
Zadania referatu
Karty usług referatu
   
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
ROLNICTWA I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Stanowiska i osoby
Zadania referatu
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
Osoba
Zadania stanowiska
   
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I SPORTU

Osoba
Zadania stanowiska
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

Osoba
Zadania stanowiska
Karty usług
   
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYKI
Osoba
Zadania stanowiska
RADCA PRAWNY
Osoba
Zadania
 
 
KIEROWNICTWO
 
Burmistrz - Arnold Hindera
Tel. 77 438 85 34
Pok. Nr 13
 
Sekretarz Gminy  -  Grażyna Biały
Tel. 77 438 85 51
Pok. Nr 17
 
Skarbnik Gminy - Klaudia Kopczyk
Tel. 77 438 85 32
Pok. Nr 18
 
REFERAT ORGANIZACYJNY
 
Sprawy Kadrowe - Teresa Chawarska (kierownik referatu)
Tel. 77 438 85 55
Pok. Nr 17
 
Sekratariat – Elwira Gaier
E-mail:
Tel. 77  438 85 30, 438 85 31
Fax 77 438 76 79
Pok. Nr 13
 
Obsługa Rady Miejskiej – Gabriela Prokopowicz
Tel. 77 438 85 37
Pok. Nr 17
 
REFERAT FINANSOWY
 
Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk (kierownik referatu)
Tel. 77 438 85 32
Pok. Nr 18
 
Podatki –  Ingrid Puchala, Ewa Hamerla
Tel. 77 438 85 38
Pok. Nr 15
 
Księgowość Podatkowa – Edyta Marzotko
Tel. 77 438 85 47
Pok. Nr 16
 
Księgowość Budżetowa – Urszula Kauczor, Bernardyna Gorek, Danuta Bar, Beata Czerska
Tel. 77 438 85 36
Pok. Nr 19
 
Księgowość Budżetowa - Sabina Peszel-Marzotko
Tel. 77 438 85 49
Pok. Nr 6
 
Księgowość Budżetowa - Aneta Weniger
Tel. 77 438 85 44
Pok. Nr 4
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej - Magdalena Kusber
Tel. 77 438 85 33
Pok. Nr 16
 
Kasa – Barbara Gerus
Tel. 77 438 85 35
Pok. Nr 10
 
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, URZĄD STANU CYWILNEGO
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Leokadia Schneider (kierownik referatu)
Tel. 77 438 85 43
Pok. Nr 11
 
Dowody Osobiste, Sprawy Wojskowe – Danuta Wróblewska
Tel. 77 438 85 53
Pok. Nr 14
 
Ewidencja Ludności – Monika Gibas
Tel. 77 438 85 53
Pok. Nr 14
 
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Gospodarka Komunalna, Inwestycje – Aleksandra Sokołowska (kierownik referatu)
Tel. 77 438 85 42
Pok. Nr 2a
 
Gospodarka Mieszkaniowa, Drogownictwo – Henryk Adamik
Tel. 77 438 85 56
Pok. Nr 2
 
Gospodarowanie Lokalami Komunalnymi - Sylwia Czerwińska
Tel. 77 438 85 49
Pok. Nr 6
 
Planowanie Przestrzenne – Grażyna Samitowska
Tel. 77 438 85 56
Pok. Nr 2
 
Ochrona Środowiska - Norbert Ofiera
Tel. 77 438 85 57
 Pok. Nr 1
 
Gospodarka Odpadami - Izabella Ossowska
Tel. nr 77 438 85 38
Pok. Nr 15
 
 
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ROLNICTWA I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 
Zamówienia Publiczne – Monika Zając (kierownik referatu) - urlop wychowawczy
                                               Andrea Sokol - zastępstwo
Tel. 77 438 85 59
Pok. Nr 1a
 
Promocja Gminy, Integracja Europejska – Karina Grelich-Deszczka - urlop wychowawczy
                                                                              Iwona Neugebauer - zastępstwo
Tel. 77 438 85 59
Pok. Nr 1
 
Rolnictwo - Maria Dryszcz
Tel. 77 438 85 57
Pok. Nr 1a
 
STANOWISKA SAMODZIELNE
 
Oświata i sprawy społeczne - Jadwiga Małota
Tel. 77 438 85 58
Pok. Nr 12
 
Zarządzanie Kryzysowe, sprawy P. POŻ, Sport – Artur Sztechmiler
Tel. 77 438 85 48
Pok. Nr 20
 
Radca Prawny – Tadeusz Chrobak
Pok. Nr 8
 
Gospodarka Nieruchomościami – Dorota Małek
Tel. 77 438 85 46
Pok. Nr 5
 
Obsługa Informatyczna – Sławomir Szmulik
Tel. 77 438 85 52
Pok. Nr 9