• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

INICJATYWA LOKALNA 2016 - WYNIKI

     Komisja powołana Zarządzeniem Nr OR.0050.344.2016 Burmistrza Białej z dnia 8 sierpnia 2016 r. dokonała oceny złożonych wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na rok 2016. Ze względu na ograniczony budżet Gminy Biała, nie wszystkie wnioski mogły zostać zakwalifikowane.

    Na podstawie kryteriów oceny wniosków zgodnie z Uchwałą Nr VI.37.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała, komisja przyznała punkty:

 

 

Lp.

Wnioskodawca

Liczba uzyskanych punktów

1

Gostomia– Beata Romaniak Stowarzyszenie Odnowa Wsi

49

2

Laskowiec- Zbigniew Baniak sołtys

48

3

Kolnowice- Ludowy Zespół Sportowy

46

4

Prężyna – Zygfryd Marzotko sołtys

44

5

Wilków – Klaus Bremer sołtys

44

6

Brzeźnica – Krystian Fiebich sołtys

42

7

Mokra – Maria Kaszowska

40

8

Grabina- Joanna Słowińska

40

9

Olbrachcice- Jan Smiatek sołtys

38

10

Chrzelice- Janusz Siano Stowarzyszenie Odnowa Wsi

38

11

Górka Prudnicka- Klaudia Famulla

37

12

Ogiernicze – Brygida Trinczek sołtys

37

13

Nowa Wieś – Alfred Brajer sołtys

36

14

Krobusz- Jacek Niedorozow sołtys

36

15

Śmicz- Barbara Wilczak sołtys

35

16

Pogórze- Gabriela Neugebauer sołtys

33

17

Krobusz – Jacek Niedorozow sołtys

33

Wniosek został odrzucony, ponieważ wyznaczony teren inwestycyjny w miejscowości Krobusz nie jest własnością Gminy Biała (zgodnie z art. 19b ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

18

Osiedle nr 1- Katarzyna Stroka przewodnicząca Zarządu

32

19

Łącznik- Konrad Moszczeński Stowarzyszenie Odnowy Wsi

28

 

 

W roku 2016r. realizowane będą wnioski z miejscowości:

Gostomia, Laskowiec, Kolnowice, Prężyna, Wilków, Brzeźnica, Mokra, Grabina

 

Do końca miesiąca sierpień 2016 r. zostaną podpisane umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej pomiędzy Gminą Biała, a wnioskodawcami, których wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji zadania w roku 2016.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg