• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z podstaw fotografowania przyrody pn. "Przyroda wokół nas - uczmy się ją poznawać i fotografować" - II tura.

     Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza II turę naboru na organizację warsztatów z podstaw fotografowania przyrody pn. "Przyroda wokół nas - uczmy się ją poznawać i fotografować".

     Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół gimnazjalnych, z cennymi zasobami przyrody najbliższego otoczenia. Zajęcia związane będą z pokazaniem i uświadomieniem dzieci i młodzieży, jak cenne okazy flory i fauny, pomniki przyrody oraz obszary chronione istnieją w ich miejscowościach i okolicy. Uczestnicy warsztatów będą mogli również zapoznać się z technikami fotografowania przyrody.

     Zgłoszenia mogą dokonać jednostki z terenu województwa opolskiego posiadające osobowość prawną, mogące podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego wskazane poniżej:
- Stowarzyszenia Odnowy Wsi,
- Gminne Ośrodki Kultury.

Szczegółowe zasady naboru instytucji/organizacji do przeprowadzenia warsztatów znajdują się poniżej w plikach do pobrania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Rozwoju Wsi, pod nr. tel. 77 / 44 82 123, 125, 124.

     Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej

 

PDF1_warsztaty_z_fotografowa6.pdf (120,05KB)
DOC2_karta_zgloszeniowa_na_o.doc (177,50KB)
 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg