Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do zadania pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała - VII Nabór

Burmistrz Białej informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biała – VII nabór”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 22 125,64 zł z czego:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów) – 11 062,82 zł

  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów) – 7 743,97

  3. Środki własne (15% kosztów) – 3 318,85 zł

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 50,49 Mg odpadów zawierających azbest.