Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

 

Informacja
 

W dniu 4 października 2012 r. Gmina Biała podpisała umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z firmą Pracownia Analiz Środowiskowych „Sozolog” z Opola.
W związku z tą umową, pracownicy firmy „Sozolog”, w miesiącach październik i listopad br. będą prowadzić spis wyrobów zawierających azbest na terenie całej gminy Biała.
Firma posiada pisemne upoważnienie Burmistrza Białej do przeprowadzenia inwentaryzacji.