Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Certyfikat Banku Dobrych Praktyk

W dniu 5 grudnia 2006 r. odbyła się ogólnopolska konferencja pn. Wzoruj się na najlepszych – "Bank Dobrych Praktyk”, która miała miejsce w Warszawie w siedzibie „Polityki”. W trakcie konferencji wręczono gminie Biała Certyfikat Banku Dobrych Praktyk – świadectwo eksperckiej opinii, będące równocześnie zaproszeniem do dalszej współpracy.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Eksperci Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej po przeanalizowaniu dziesiątków rozmaitych projektów uznali, że projekt zatytułowany ”Wiejskie Centrum Integracji” zasługuje na miano dobrej praktyki. Oznacza to, że warto się nim wzorować, a nasz samorząd powinien być szeroko znany, jako potencjalnie dobry partner w wielu przedsięwzięciach. Informacje o projektach uznanych za najlepiej zrealizowane w kraju wraz z ich opisami zostały umieszczone na stronie www.dobrapraktyka-fs.pl, zostaną także przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz instytucji wdrażających.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Konferencja miała na celu przede wszystkim pokazanie zaproszonym samorządom i organizacjom pozarządowym z całej Polski tych projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych, które – zdaniem ekspertów – zostały wzorowo zrealizowane. Umożliwiła również spotkanie potencjalnych partnerów – czeka nas duże wyzwanie: nowy okres finansowania przewidujący z jednej strony duże środki z funduszy strukturalnych, z drugiej duże wymagania od ubiegających się o nie i od tych, którzy projekty będą realizowali.
W konferencji oprócz burmistrza Białej – Arnolda Hindery udział wzięły jeszcze inne osoby z gminy zaangażowane w przygotowanie i realizację tego projektu: Janusz Siano – (Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączniku, V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Odnowa Wsi Chrzelice”) oraz Karina Grelich – (pracownik Urzędu, Inspektor ds. Promocji Gminy i Integracji Europejskiej).
Brak opisu obrazka

Ponadto gmina Biała w ramach konferencji udostępniła materiały promocyjne i informujące zarówno o gminie, jak i wyróżnionym projekcie. Do dyspozycji był stolik i tablica umożliwiająca prezentację projektu, a spory fragment programu przeznaczono na rozmowy kuluarowe przy tych stanowiskach. Była to dla wszystkich okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami, wypromowania swych osiągnięć oraz skorzystania z doświadczeń innych realizatorów projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka