Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel Burmistrza Białej i Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

A P E L

do mieszkańców Gminy Biała o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie zimowym.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.
Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych o tych których nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych.

Apelujemy do wszystkich, zarówno mieszkańców jak i różnych służb. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą.

Zgłoszenia dokonywać bezpośrednio:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29 – telefon 774387140

Komisariat Policji w Białej – telefon 774387160 lub ( komórkowy ) 112 (stacjonarny) 997

Sołtysi poszczególnych miejscowośc