Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2017"

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3421/2017 z dnia 7 marca 2017 r. ogłosił jubileuszową XX-stą edycję konkurs „Piękna Wieś Opolska 2017".

 

W tegorocznym konkursie uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:

A. „Najpiękniejsza wieś XX-lecia Odnowy Wsi Opolskiej",

B. „Najlepszy projekt odnowy wsi",


Tegoroczny konkurs jako jedno z głównych zadań, podejmuje działania edukacyjne i promocyjne w zakresie dbałości o otoczenie i cenne zasoby przyrodnicze w lokalnych środowiskach. Działalność środowisk lokalnych na rzecz zachowania bioróżnorodności jest jednym z głównych kryteriów regulaminowych we wszystkich tegorocznych kategoriach konkursowych „Najpiękniejszej wsi XX-lecia Odnowy Wsi Opolskiej" oraz „Najlepszym projekcie odnowy wsi".


Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście upływa 29 maja br. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi!)

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Pan Tomasz Przygoda tel. 77 44 82 123.

DOC1_formularz_zgloszeniowy_.doc (2,02MB)
DOC1_oswiadczenie_o_udostepn.doc (2,01MB)
PDF1_regulamin_konkursu_piek.pdf (708,46KB)