Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ,,Opolskie kwitnące"

Konkurs „Opolskie kwitnące" na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego jest realizacją działań samorządu województwa opolskiego w zakresie informowania, promocji i edukacji o bioróżnorodności Opolszczyzny. Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów, ogródków działkowych i obiektów publicznych w województwie opolskim.

Działania podejmowane w ramach konkursu będą doskonałą promocją współpracy pomiędzy mieszkańcami, spowodują pobudzenie aktywności oraz wpłyną na wzrost świadomości ekologicznej.

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie konkursu wśród mieszkańców oraz zachęcenie do wzięcia w nim udziału. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać:

W kategorii „Opolskie kwitnące" na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2017r., na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
Departament Kultury, Sportu i Turystyki.

 

ODTKarta zgłoszenia.odt (148,07KB)
ODTPlakat.odt (350,82KB)
ODTRegulamin.odt (159,56KB)