• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie do udziału w Pikniku Integracyjnym pn. „Odnowa Wsi – łączy, uczy i bawi”

      Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kazimierz z sukcesem uczestniczło w otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje i inne Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi w XX rocznicę utworzenia opolskiego Programu Odnowy Wsi.

      Dnia 9 września 2017 r. na terenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzu odbędzie się impreza integracyjna pn. „Odnowa Wsi – łączy, uczy i bawi”.

     Organizacja Pikniku Integracyjnego, który jest związany z XX-leciem istnienia Programu Odnowy Wsi wynika z potrzeby integracji społeczności Grup Odnowy Wsi, podsumowania ich działalności, wymiany doświadczeń oraz promocji Programu.

     Przewiduje się, iż w Pikniku udział weźmie ok. 100 zaproszonych gości oraz ok. 200 uczestników imprezy, głównie: mieszkańcy powiatu prudnickiego, krapkowickiego, głubczyckiego. Dla uczestników Pikniku zorganizowane zostaną pokazy i warsztaty wyrobów rękodzieła (w tym: kwiatów, ozdób okolicznościowych i dekoracji). Uczestnicy będą mieli możliwość degustacji potraw kulinarnych, wyrobów regionalnych przygotowanych przez Grupy Odnowy Wsi. Podczas pikniku swoje umiejętności wokalne oraz taneczne prezentować będą mieszkańcy zaproszonych miejscowości oraz dzieci i młodzież z okolicznych placówek oświatowych. Zwieńczeniem Pikniku będzie wspólna zabawa taneczna. W ramach projektu przewiduje się również prezentacje działań, ilustrujących przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Programu Odnowy Wsi w latach 1997-2017 na terenie województwa opolskiego.

      W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do wzięcia udziału w Pikniku. Naszym zamiarem jest ukazanie najważniejszych projektów, zadań, realizacji, powstałych dzięki udziałowi w Programie Odnowy Wsi. Podczas Pikniku przygotowana zostanie również wystawa fotograficzna ilustrująca owe przedsięwzięcia

     Zachęcamy zatem do uczestnictwa w imprezie ukazując swój dorobek oraz realizacje, którymi chcieliby Państwo się pochwalić szerszemu gronu odbiorców.

     Z materiałów zebranych na powyższy cel utworzone zostaną materiały informacyjne: ulotka/ broszura, kalendarz jako trwały element promocji Programu Odnowy Wsi .

     Zainteresowane Grupy zapraszamy także do udziału w konkursie kulinarnym, warsztatach rękodzieła, pokazach wokalnych i tanecznych, prezentowanych podczas imprezy.

     Chęć udziału w Pikniku można zgłaszać do dnia 4 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Głogówku pok. nr 19 lub telefonicznie pod nr tel. 77-4069921.

    Materiały w formie elektronicznej (zdjęcia zrealizowanych projektów wraz z krótkim opisem) można przesyłać na adres soltysek@glogowek.pl lub poremba@glogowek.pl

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Kazimierz

(-) Irena Lesiak

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg