Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy?
Chcesz zdobyć certyfikat TOEIC, który jest rozpoznawalny przez firmy na całym świecie?
Jest na to sposób!
Już dziś na terenie województwa opolskiego, w tym na terenie Gminy Biała ruszyła rekrutacja do szkoleń z języka angielskiego!


Szkolenia, realizowane w ramach projektu „Angielska Kuźnia Talentów”, będą prowadzone przez doświadczonych lektorów metodą komunikacji kładącą akcent na wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, pisanie i rozumienie ze słuchu zgodnie ze standardem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Kto może wziąć udział w kursie?
Osoby z terenu województwa opolskiego w wieku od 18 roku życia zgłaszające się z własnej inicjatywy do wzięcia udziału w celu podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu, spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków, tj. osoby:
- mające 50 lat i więcej,
- o niskich kwalifikacjach,
- z niepełnosprawnością,
- opiekujące się osobami zależnymi,
- z terenów wiejskich w tym peryferyjnych,
- długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- migranci powrotni i imigranci,

Uczestnikom kursów zapewniamy:
- aż 120h z języka angielskiego w grupach liczących średnio 10-12 na różnych poziomach znajomości języka ( od A1 – początkujący do C2 - profesjonalny) - w zależności od potrzeb i możliwości uczestników szkoleń,
- szkolenia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2h dydaktyczne, lub z inną częstotliwością, w terminach uzgodnionych z uczestnikami,
- materiały szkoleniowe (podręczniki do języka angielskiego),
- egzamin zewnętrzny TOEIC.

Co zyskujesz?
- konkretne umiejętności językowe,
- certyfikat potwierdzający nabycie pełnego poziomu kompetencji honorowany przez firmy na całym świecie !
 

By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe:
- formularz zgłoszeniowy,
- test z języka angielskiego (w przypadku osób, które nie uczyły się wcześniej języka angielskiego, bądź chcą rozpocząć naukę od podstaw, wystarczy podpisać test),
i wyślij je pocztą na adres:

 

Centrum Szkoleniowe Masterlang
ul. Jana Kasprowicza 3/5,
31-523 Kraków.

 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem:
www.masterlang.pl/opolskiejezyki

Więcej informacji o realizowanym projekcie znajdą Państwo:
pod adresem e-mail : opolskiejezyki@masterlang.eu oraz pod numerem telefonu: 533 394 980.

Szkolenia są w 90% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe 10%, tj. 206 zł pochodzi ze środków uczestników szkoleń. Cena obejmuje: podręcznik teoretyczny i praktyczny, 120h kursu i egzamin zewnętrzny.

Projekt jest realizowany przez Centrum Szkoleniowe Masterlang, a współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy !