Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dodatkowym naborze wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej

W dniu 22 września została podjęta Uchwała Nr XXV.254.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała - tj. uchwała umożliwiająca ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków. Uchwała wejdzie w życie 12 października 2017 r. i w tym dniu przewiduje się ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków.

Wnioski będzie można wówczas składać od 12 do 16 października 2017 r.