• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Nabór wniosków na realizację Inicjatywy Lokalnej w 2017 roku

    Burmistrz Białej uprzejmie informuje, że mieszkańcy danej miejscowości mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Osobą do kontaktu jest Pani Patrycja Kleinert podinspektor d/s rolnictwa i obsługi funduszu sołeckiego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej, tel. kontaktowy 77 438 85 59, mail rolnictwo@biala.gmina.pl.

Termin składania wniosków upływa 16 października 2017 r.

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie I piętro, pok.13 bądź na parterze (pok. 1a) Urzędu Miejskiego w Białej.


ODTWniosek o realizację inicjatywy lokalnej.odt (19,43KB)
ODTOświadczenie do inicjatywy lokalnej.odt (18,49KB)
PDFUchwala nr XXV.254.2017.pdf (106,25KB)
 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg