• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

INICJATYWA LOKALNA - WYNIKI

Zgodnie z art. 19c pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Białej dokonując oceny wniosku, biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej zakwalifikował do realizacji wnioski następujących podmiotów:

1. OSP Gostomia

2. OSP Łącznik

3. Sołectwo Solec

4. Sołectwo Wasiłowice

5. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg