Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INICJATYWA LOKALNA - WYNIKI

Zgodnie z art. 19c pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Białej dokonując oceny wniosku, biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej zakwalifikował do realizacji wnioski następujących podmiotów:

1. OSP Gostomia

2. OSP Łącznik

3. Sołectwo Solec

4. Sołectwo Wasiłowice

5. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze.