Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dotyczące dotacji dla spółdzielni socjalnych

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. dotacji dla spółdzielni socjalnych

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje odnośnie działania 2.1.4  Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej RPO WO 2014-2020. Maksymalna kwota o jaką można się ubiegać to 800 tys. PLN

Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2017 r. godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76

Zgłoszenia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8IWnNjcGdhAMyEpEUGmQj0bF_RZgLKOpdaFyFxDyHYKHXDw/viewform?c=0&w=1