Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gostomia

Nazwa pochodzi od nazwiska lub imienia Gostom. Imię to nosił czeski rycerz, prawdopodobnie właściciel wsi z początku XIII wieku. Pierwsze źródła pisane o istnieniu wsi pochodzą z 1233 roku (Gostoma). Gostomia prawdopodobnie w latach 1430 –1440 była własnością rodu Bees.
Najstarszą budowlą jest kościół parafialny pod Wezwaniem Anioła Stróża, wzmiankowany już w 1335 roku (Gastovia). Przebudowano go w 1778 roku, a wieżę dobudowano w 1830 roku.
Obiekt bez wyraźnych cech stylowych. W prezbiterium sklepienie kolebkowe z lunetami. Na dachu chorągiewka z 1716 roku.

Brak opisu obrazka Wiatrak - zbudowany w XVIII wieku typu holenderskiego, murowany z cegły, otynkowany. W średniowieczu istniała tu hodowla owiec. Obok wsi małe wzniesienie, zwane Gostomka oraz mały ciek wodny o tej samej nazwie. Wieś posiada herb.
Dzisiaj na powierzchni 603,0 ha znajdują się 43 gospodarstwa rolne. Wysoki współczynnik bonitacji pozwala na uprawę pszenicy, buraka cukrowego i rzepaku. Obecnie wieś liczy 451 mieszkańców.
- Przez wieś przebiega trasa rowerowa PTTK nr 261 C.
Więcej informacji na stronach
http://gostomija.republika.pl/
http://www.gostomia.prv.pl/

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka