• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja Burmistrza Białej

Burmistrz Białej informuje, że dokonana została przez Starostę Powiatu Prudnickiego modernizacja gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym Biała. W związku z powyższym wzywa się podatników z obrębu Biała do osobistego wstawiennictwa w Urzędzie Miejskim w Białej (II piętro, pokój nr 15) w celu zaktualizowania informacji podatkowych.
W przypadku nie wstawienia się podatników - w 2018 r. wszczęte zostanie postępowania podatkowe w celu zmiany wymiaru podatku, zgodnie z dokonanymi zmianami w rejestrze gruntów prowadzonym przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Sporządziła:

Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg