Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Umiem pływać"

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W dniu 14 lutego 2019 r. Gmina Biała podpisała umowę z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu, której celem jest wspólna organizacja rządowego programu „Umiem pływać”.

Program powszechnej nauki pływania jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III i zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Zajęcia w ramach programu rozpoczęły się w marcu 2019 r., a zakończenie realizacji programu przewidziane jest na grudzień 2019 r.

Na realizację zadania Gmina Biała przekazała dofinansowanie w wysokości

9 900,00 zł, a pozostałe środki przekazane zostały WZ LZS Opole w ramach dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W programie bierze udział 60 uczniów klas I-III uczęszczających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej, a rolę opiekunów w czasie wyjazdu pełnią nieodpłatnie nauczyciele z ZSP w Białej.