• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Kolnowice

Jedna z najstarszych wsi gminy Biała. Wzmianka o jej istnieniu w źródłach pisanych pochodzi z 1235 roku (In villa Collini). Kościół w stylu gotyckim pochodzi z XIX w. Pomimo wiekowej historii w miejscowości tej brak jest zabytków. Do wsi należy także mały przysiółek Kolnowice-Kokot zamieszkały przez 10 osób.
Stosunkowo dobre gleby sprzyjają różnym działaniom produkcji rolniczej. Obejmują swoim zasięgiem 776,0 ha, z czego użytki rolne zajmują 715 ha. Gospodaruje na nich 44 rolników i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kolnowice. Są to gospodarstwa rozdrobnione. Wieś zamieszkuje obecnie 287 mieszkańców.
- Przez wieś przebiega drugorzędna trasa rowerowa PTTK nr 271 Z.

Schowek09.jpeg

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg