Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie wszystkie te osoby, których praca społeczna przyczynia się do rozwoju i integracji środowiska wiejskiego. Jesteśmy przekonani, iż działania na rzecz budowania kapitału ludzkiego na terenach wiejskich powinny zostać propagowane i doceniane.

Wymagane zgłoszenie i załączniki zgodnie z Regulaminem prosimy przesłać na podany poniżej adres Ośrodka do dnia 20 sierpnia 2018r.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Główna 1

49-330 Łosiów

lub drogą elektroniczną na adres:  , ,  

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną bądź telefonicznie: , 77 4437137 lub 77 4437133.

 


[DOCXkarta zgłoszenia- konkursu- LIDER 2018.docx (253,11KB)

DOCXregulamin konkursu- LIDER 2018.docx (255,82KB)