Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Działaj Lokalnie"

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielane są środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych.

Ośrodkiem Programu obejmującym m.in. Gminę Biała jest Stowarzyszenie „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”. W ramach konkursów grantowych przyznaje się dofinansowanie do 6000 zł lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z terenu gmin: Łambinowice, Niemodlin, Biała, Komprachcice, Prószków, Strzeleczki, Dąbrowa, Tułowice.


W latach 2017, 2018 i 2020 z Programu „Działaj Lokalnie” zrealizowano na terenie Gminy Biała następujące projekty:

 • Źródełko pod św. lipą

  Brak opisu obrazka
  W 2020r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bialskiej otrzymało grant w ramach „Działaj Lokalnie” w wysokości 5.880,00zł na realizację projektu
  Data publikacji: 13-10-2020 22:19
 • Łączymy e-seniorów

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie Odnowa Wsi Łącznik otrzymało w 2020r. grant w wysokości 5851zł ze środków programu „Działaj Lokalnie”.
  Data publikacji: 13-10-2020 21:47
 • Rodzina w symbiozie z przyrodą

  Brak opisu obrazka
  Projekt „Rodzina w symbiozie z przyrodą” zgłoszony do konkursu grantowego Działaj Lokalnie przez Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Łącznik” otrzymał wsparcie w wysokości 5.210,00 zł. 
  Data publikacji: 14-02-2019 14:16
 • Morwowa wioska

  Brak opisu obrazka
  W listopadzie 2018r. Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Pogórze” zakończyło realizację projektu „Morwowa wioska”, który otrzymał grant z programu Działaj Lokalnie w wysokości 5.507,44zł. Idea projektu została oparta o tytułowy gatunek drzewa: morwę białą
  Data publikacji: 14-01-2019 13:45
 • Wieś ogródkami stoi – przywracanie tradycji upraw przydomowych w Pogórzu

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Pogórze” otrzymała grant w wysokości 5.954,00zł z programu „Działaj Lokalnie”. Celem projektu jest przeciwdziałanie zanikaniu tradycyjnego uprawiania ogródków przydomowych poprzez poznawanie tajników skutecznego ekologicznego ogrodnictwa, a także zasad aranżacji terenów zielonych.
  Data publikacji: 22-05-2018 10:29
 • Zielona Gostomia

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gostomia we współpracy i za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich otrzymało GRANT w wysokości 5979zł z programu "DZIAŁAJ LOKALNIE" PAFW. GRANT został przeznaczony na projekt pt. "ZIELONA GOSTOMIA"
  Data publikacji: 30-11-2016 22:47