Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieś ogródkami stoi – przywracanie tradycji upraw przydomowych w Pogórzu

Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Pogórze” otrzymała grant w wysokości 5.954,00zł z programu „Działaj Lokalnie”. Celem projektu jest przeciwdziałanie zanikaniu tradycyjnego uprawiania ogródków przydomowych poprzez poznawanie tajników skutecznego ekologicznego ogrodnictwa, a także zasad aranżacji terenów zielonych. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano warsztaty, akcje konkursowe, a zebrane materiały oraz porady na temat tradycyjnych i ginących zasad skutecznego ogrodnictwa opublikowano w „Przepiśniku Pogórskim”.