Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Krobusz

Niewielka, typowo rolnicza wieś, licząca obecnie 353 mieszkańców. Pierwszy zapis o wsi (villa Krobusz) został odnotowany w roku 1679. W latach 90. XX wieku mieszkańcy przebudowali kaplicę na kościół. Zajmuje powierzchnię 532,6 ha, w tym użytki rolne 476,0 ha. Pracuje na nich 30 rolników i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krobusz. Do wsi należy mały przysiółek Żabnik. Wysoki wskaźnik bonitacji pozwala na uprawę wszystkich roślin i prowadzenie dużej hodowli.
- Przez wieś przebiega drugorzędna trasa rowerowa PTTK nr 261 C.

Brak opisu obrazka                               Brak opisu obrazka