Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Prowadzisz firmę i uważasz, że masz za dużo obowiązków urzędowych? Masz problem z rozwiązaniem sporu w urzędzie? A może zastanawiasz się nad założeniem własnego biznesu, ale obawiasz się skomplikowanych formalności i wysokich składek ZUS? Nowe przepisy dla przedsiębiorców pomogą rozwiązać Twoje problemy. Pozwolą Ci np. łatwiej załatwić sprawy urzędowe, szybciej odzyskać dług, czy też postawić budynek firmowy bez zbędnych formalności. Ułatwią również zakładanie firmy młodym przedsiębiorcom.

Ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzane są w ramach pakietu 100 Zmian dla Firm oraz planowanej Konstytucji Biznesu – zbioru ustaw, których celem jest gruntowna zmiana przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

#100 Zmian dla Firm

Pakiet 100 Zmian dla Firm (w rzeczywistości jest ich nieco ponad 100) Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ogłoszony został w czerwcu 2016 roku. Jego celem jest zniesienie najbardziej uciążliwych przepisów utrudniających prowadzenie biznesu.

Co już działa?

 • Obowiązuje tzw. ustawa deregulacyjna. Rozszerzyła m.in. ochronę wynikającą z dominującej praktyki interpretacyjnej w zakresie indywidualnych interpretacji prawa na ogół przedsiębiorców (także tych, którzy nie wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnej). Podniesiono też – z 1,2 mln euro do 2 mln euro – próg przychodów netto, po którym firma musi prowadzić pełną księgowość. Roczne oszczędności dla jednego przedsiębiorcy to nawet kilkanaście tysięcy złotych.
 • Wprowadzono ułatwienia dla branży budowlanej. Do obsługi wielu maszyn budowlanych nie potrzeba już państwowego egzaminu. To 600 tysięcy godzin oszczędności dla pracowników budowlanki.
 • Wszedł w życie tzw. pakiet wierzycielski, który ułatwia odzyskiwanie długów i, jako że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, będzie przeciwdziałał powstawaniu zatorów płatniczych. W tym samym czasie weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Dzięki niej urzędnicy nie mogą grać naszymi sprawami w ping ponga. Załatwią je szybciej i po partnersku, np. z pomocą mediatora.
 • Konstytucja Biznesu weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku

Co jest w planach?

 • Zmiany zasad dotyczących terminów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Będzie taniej i prościej. Zamiast 50 – 10 lat przechowywania. Zamiast stosu papierów – forma elektroniczna.
 • Wprowadzenie nowych przepisów ułatwiających zmianę pokoleniową w firmach rodzinnych.
 • Wprowadzenie nowego rodzaju podmiotu - prostej spółki akcyjnej, która będzie idealnym rozwiązaniem dla młodych, innowacyjnych firm. 

Zobacz więcej informacji na temat ułatwień wprowadzonych w ramach pakietu #100 Zmian dla Firm

Konstytucja Biznesu

Jest to największa zmiana prawa gospodarczego przeprowadzona w ostatnich latach. Na Konstytucję Biznesu składa się pakiet ustaw, których celem jest przede wszystkim zmiana relacji przedsiębiorców z administracją na bardziej partnerskie. W nowych przepisach wprowadzono ułatwienia przy zakładaniu firmy i prowadzeniu biznesu. Najważniejszym dokumentem w ramach Konstytucji Biznesu jest nowe Prawo przedsiębiorców. Wprowadza ono następujące zasady:

 • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń);
 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy);
 • przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców);
 • zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje).

Wśród uproszczeń wprowadzanych w ramach Konstytucji Biznesu znajdują się m.in.:

 • możliwość prowadzenia drobnej działalności (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, działalność wykonywana osobiście przez osoby, które przez ostatnie 5 lat nie prowadziły swojej firmy) bez obowiązku rejestracji,
 • zwolnienie nowych firm z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy (nie dotyczy składki zdrowotnej),
 • stopniowa likwidacja numeru REGON,
 • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • publikacja objaśnień prawnych dla skomplikowanych przepisów,
 • możliwość bezterminowego zawieszenia firmy,
 • uporządkowanie katalogu działalności reglamentowanych (wymagających koncesji, zezwoleń) i zmniejszenie obowiązków dla przedsiębiorców,
 • możliwość załatwiania prostych spraw urzędowych przez telefon lub e-mail.

Dowiedz się więcej na temat zmian, które wprowadziła Konstytucja Biznesu

Zobacz:

Inne ułatwienia

Ustawa o robotyzacji

W sierpniu 2017 roku weszły w życie ułatwienia dotyczące amortyzacji maszyn i urządzeń. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli maszyn i urządzeń (poza możliwością takiego odliczenia pozostają nieruchomości i środki transportu). Więcej informacji znajdziesz w artykule poświęconym amortyzacji.

Druga ustawa o innowacyjności

Od 2018 roku obowiązywać będą ułatwienia w ramach tzw. drugiej ustawy o innowacyjności. Dzięki nim, przedsiębiorcy mogą odliczać od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków przeznaczonych na badania i rozwój.

Nowa ustawa m.in.:

 • zwiększa wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR),
 • doprecyzowuje i rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe, o inne niż umowa o pracę, formy zatrudnienia. CBR otrzymają szerszy katalog kosztów, związanych m.in. z nieruchomościami),
 • umożliwia korzystanie z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
 • wydłuża do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R,
 • ułatwia finansowanie start-upów: doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały.