Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania sołeckie z Odnowy Wsi za 2017 r.

Zgodnie z zasadami Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim uczestnicy Programu zobowiązani są do składania corocznych sprawozdań sołeckich z działań odnowy wsi za 2017 r.

Druk sprawozdania do pobrania znajduje się na stronie internetowej www.odnowawsi.eu w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.

Uwaga ważne! Po wypełnieniu przedmiotowego sprawozdania proszę o przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@biala.gmina.pl  oraz dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Białej pok. 1 (parter) - podpisanej przez lidera wersji papierowej w terminie do 16.07.2018 r.!!!

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, pytań proszę o kontakt do pracownika tut. Urzędu - Maria Dryszcz nr tel. 77 438 85 59.


Druk sprawozdania:

XLSsprawozdanie_za_2017.xls (77,50KB)