Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga rolnicy

Uwaga rolnicy

 

Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie woj. Opolskiego, powołana zarządzeniem Wojewody Opolskiego może dokonać szacowania szkód spowodowanych suszą wyłącznie gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym, badanym i analizowanym przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), wystąpiła susza (z uwzględnieniem odpowiedniej kategorii glebowej).

Na podstawie analizowanych danych, IUNG na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazuje tereny objęte niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. suszy informując o tym w okresowych raportach, publikowanych na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl

Więcej informacji dot. szacowania szkód dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

 

Osobami do kontaktu:

p. Maria Dryszcz Urząd Miejski w Białej tel 77 4388559

 p. Marta Oczkowska Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury i Nieruchomości tel. 77 45 24 122