Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Białej z dnia 30.07.2018 r

Informacja

Burmistrza Białej

z dnia 30 lipca 2018 r.
 

Zgodnie z zarządzeniem Nr OR 120.30.2018 Burmistrza Białej z dnia 30 lipca 2018 r.

informuję, że
z uwagi na utrzymujące się upały i wysokie temperatury w pomieszczeniach biurowych
bez klimatyzacji  w okresie od 31 lipca 2018 r.  do 3 sierpnia 2018 r.
Urząd czynny będzie w n/w godzinach:

1) w dniach 31 lipca 2018 r. do dnia 2 sierpnia 2018 r. od godz. 700 do godz. 1430

2) w dniu 3 sierpnia 2018 r. od godz. 700 do godz. 1400.

 Kasa Urzędu czynna będzie w tym okresie od godz. 700 do godz. 1300 .

 Na okres skróconego czasu pracy ustala się w sekretariacie Urzędu ( pokój nr 13) pełnienie dyżuru przez jednego pracownika Urzędu w okresie od 31 lipca 2018 r. do dnia 2 sierpnia 2018 r. do godz. 1530, a w dniu 3 sierpnia 2018 r. do godz. 1400 .

Burmistrz Białej

Edward Plicko