• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie na wyjazd studyjny do Brukseli

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej (dalej: PR KE) z siedzibą we Wrocławiu organizuje wyjazd studyjny do Brukseli, który odbędzie się w dniach 17-20 października 2018 roku. Zaproszenie skierowane jest do kobiet – działaczek, aktywnie zaangażowanych w działania obywatelskie na obszarach wiejskich i mniejszych miast województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego.

Podczas wizyty uczestniczki zapoznają się z działaniami Komisji Europejskiej oraz dowiedzą się więcej o podejmowanych przez nią inicjatywach takich jak: reforma wspólnej polityki rolnej KE czy też równość płci na rynku pracy.

Spotkania w Komisji Europejskiej będą odbywać się 18 i 19 (do południa) października. Językiem roboczym wizyty jest język polski, osobami prezentującymi działania KE będą polscy urzędnicy KE. W dniu 19 października o godz. 14:00 uczestniczki wezmą udział w sesji w Parlamencie Europejskim "Nasze drogi do wolności: historia i przyszłość. W stulecie praw kobiet", organizowanej przez biuro polskich posłanek do PE i Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

KOSZTY: PR KE pokrywa koszty podróży do Brukseli i z powrotem, noclegu oraz częściowe koszty wyżywienia. Uczestniczki we własnym zakresie powinny opłacić koszt łącznie 2 kolacji w czasie wolnym. Organizatorzy nie gwarantują ubezpieczenia, dlatego też rekomenduje się posiadanie karty EKUZ oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie bagażu na czas wyjazdu.

ZGŁOSZENIA: Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 września 2018 r. o godz. 12:00. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie mailem na adres: . Osoby, które zostaną zakwalifikowane na wyjazd zostaną o tym poinformowane najpóźniej do połowy września.

DOCXFormularz zgłoszeniowy_WYJAZD STUDYJNY_17-20_10.docx (19,76KB)

WAŻNE:

- zgłoszona osoba musi mieć ukończone 18 lat;

- liczy się kolejność zgłoszeń - organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru zgłoszeń, kierując się motywacją kandydatki do uczestnictwa w wizycie studyjnej i kryterium geograficznym;

- pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które nigdy nie uczestniczyły w podobnie wizycie;

- liczba miejsc: 25.

KONTAKT: Martyna Gacek-Świecik (Komunikacja i Media w Przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej: +48 71 324 09 03)

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg