• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

w związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” zwracam się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Biała o wyrażenie pisemnej opinii oraz zgłoszenia uwag i propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Pisemne opinie bądź uwagi należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. 13), pocztą  na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48–210 Biała lub drogą  elektroniczną na adres  e- mail: sekretariat@biala.gmina.pl. w terminie wskazanym poniżej.

- Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

 - Konsultacje odbędą się w terminie: od 11.10.2018 do 26.10.2018 r.

Załączniki:

PDFprojekt uchwały Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (228,43KB)

DOCXzarządzenie - konsultacje.docx (14,59KB)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg