• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to, mający zasięg ogólnokrajowy, system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Celem programu jest podjęcie działań, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia.

Do otrzymania i korzystania z Karty uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzicom Karta będzie wydawana na czas nieokreślony. W przypadku dzieci brane są pod uwagę ograniczenia wiekowe, kontynuowanie nauki lub posiadanie określonego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Urzędzie Miejskim w Białej osobiście w pokoju nr 16 (II piętro). Formularz wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej lub ze strony internetowej.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Aby złożyć wniosek elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Od 1 stycznia 2018 r. można wnioskować o Kartę Dużej Rodziny w wersji elektronicznej mKDR (tj. na urządzeniach mobilnych).

Aplikacja mKDR na smartfony posiada kilka funkcji:

 • rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka,
 • aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy,
 • funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji,
 • użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.),
 • aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.),
 • aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.

Z mobilnej Karty Dużej Rodziny korzystać można po złożeniu wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który należy wskazać we wniosku, wysłany zostanie numer karty. Na telefon natomiast przyjdzie SMS, w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon. Aplikacja automatycznie poprowadzi do uruchomienia mKDR na smartfonie. Wnioskując
o elektroniczną wersję karty należy pamiętać o dołączeniu do wniosku wypełnionego załącznika ZKDR-04. Załącznik ten wypełnia się dla każdej osoby, dla której wnosi się
o KDR w formie elektronicznej (lub obu form karty).

Za sprawą aplikacji korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie
w obiegu. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z obu jej form alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.


Karta Dużej Rodziny-ważna zmiana od 1 stycznia 2019 r.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.). Od tego dnia Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała nie tylko członkom rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzicom i małżonkom rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.


Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdej osobie zgłoszonej we wniosku. Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej rodzina.gov.pl.

Osobą do kontaktu w sprawie przyjmowania wniosków i wydawania Karty Dużej Rodziny jest Pani Magdalena Kusber, która przyjmuje w Urzędzie Miejskim w Białej, pokój nr 16 (II piętro) w poniedziałek w godz. 7.30-17.00, wtorek-czwartek w godz. 7.30-15.30, w piątek
w godz. 7.30-14.00. (tel. 77 43 88 533, e-mail: ).

Karta Dużej Rodziny jest programem rządowym funkcjonującym niezależnie od wprowadzonej przez samorząd województwa opolskiego Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Rodziny chcące korzystać zarówno z programu regionalnego, jak i rządowego, powinny złożyć dwa odrębne wnioski, a następnie posługiwać się Opolską Kartę Rodziny i Seniora przy korzystaniu z uprawnień lokalnych oraz Kartą Dużej Rodziny przy korzystaniu z uprawnień wprowadzonych programem rządowym.


PDFWniosek_o_przyznanie_KDR.pdf (100,46KB)
PDFZKDR-01.pdf (85,74KB)
PDFZKDR-02.pdf (83,55KB)
PDFZKDR-03.pdf (84,18KB)
PDFZKDR-04.pdf (89,91KB)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg