Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z Programu Odnowa Wsi za 2018 r.

Zgodnie z zasadami Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim uczestnicy Programu zobowiązani są do składania corocznych sprawozdań sołeckich z działań odnowy wsi. Informacje pozyskane ze składanych sprawozdań są ogromną bazą wiedzy na temat działań podejmowanych w sołectwach. W tym roku planuje się nadać statusy uczestnikom Programu Odnowy Wsi. Tak szczegółowa analiza poziomu rozwoju opolskich wsi była przeprowadzana w 2013 roku.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przesłanie sprawozdań sołeckich za 2018 r. wyłącznie w formie elektronicznej na adres w nieprzekraczalnym w terminie do dnia 22 luty 2019 r.!!!!

Druk sprawozdania oraz instrukcja wypełniania w/w sprawozdania znajdą Państwo na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, pytań proszę o kontakt do pracownika tut. Urzędu - Maria Dryszcz nr tel. 77 438 85 59.