• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Dotacje na działania związane z dziedzictwem kulinarnym

W dniu 28.01.2019r. uchwałą  nr 259/2019 Zarządu Województwa Opolskiego ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla NGO na wykonanie zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

W ramach priorytetu wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) wspieranie działań promujących dziedzictwo kulinarne

2) promocję regionalnych produktów tradycyjnych. 

Wszystkie powyższe zadania powinny wpisywać się w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy".

Na realizację wszystkich zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania programu odnowy wsi przeznaczono łączną kwotę do 100000,00 zł, jednak maksymalna dotacja na realizację jednego zadania publicznego wynosi do 10 000,00 zł.

Oferty należy składać do 8 marca 2019 r. (wersja elektroniczna w generatorze eNGO oraz wersja papierowa).  


W związku z powyższym w dniu 15 lutego br. odbędzie się szkolenie dla zainteresowanych przedstawicieli NGO, na którym szczegółowo omówione zostaną dwa  organizowane przez DRW konkursy ofert.

Szkolenie odbędzie się w Opolu w siedzibie UMWO przy ul. Hallera 9, budynek C, I p, sala audytoryjna .

Termin zgłoszenia upływa w dniu 11 lutego 2019 r. do godziny 12:00.

Formularze zgłoszeniowe proszę wysyłać jednocześnie na dwa e-maile: a.glab@opolskie oraz a.bodzioch@opolskie.pl 

Osoby do kontaktu: Pan Arkadiusz Głąb (tel. 77 44 82 124) oraz Pani Anna Bodzioch (tel. 77 44 82 109).

Szczegóły konkursu w załączeniu i na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce „Komunikaty” .

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg