Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rostkowice

Wieś powstała w połowie XV w. Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie Rostkowicze pochodzi z roku 1467. Jedyny zabytek to dom pod nr 32 zbudowany w XVIII wieku. Odnowiony częściowo, przekształcony w XX wieku, kryty łupkiem.
Wysoki wskaźnik bonitacji gleb pozwala na uprawę dochodowych upraw polowych i uzyskanie plonów. Dobrze rozwinięta jest hodowla. Sołectwo posiada areał 568,3 ha, z czego na 399 ha gospodaruje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rostkowice, która posiada pola także na terenie Wilkowa, Gostomi i Białej. Sołectwo liczy 221 mieszkańców.
- Przez wieś przebiega trasa rowerowa PTTK nr 261 C.

                                                        Brak opisu obrazka
 
Więcej informacji na stronie: http://mlasar.webpark.pl/rostkowice/