• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna 2019

Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. prowadzony będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany jest przy ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 1. poniedziałek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
 2. wtorek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat;
 3. środa: od 8:00 do 10:00– nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  radca prawny
  od 10:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  adwokat;
 4. czwartek: od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
 5. piątek: od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat.

UWAGA!!! OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU ZMIANA GODZIN DYŻURÓW
W PUKNCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PRUDNIKU, UL. KOŚCIUSZKI 76

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (parter - pokój nr 4, wejście boczne do budynku). Punkt prowadzony przez Radców Prawnych i Adwokatów.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie w Prudniku udzielane jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. poniedziałek: od 11:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna – radca prawny;
 2. wtorek: od 11:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna - adwokat;
 3. środa: od 15:00 do 19:00 – nieodpłatna pomoc prawna – radca prawny/adwokat;
 4. czwartek: od 15:00 do 19:00 – nieodpłatna pomoc prawna – radca prawny;
 5. piątek: od 15:00 do 19:00 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja - adwokat.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

 4. nieodpłatną mediację, lub

 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ?

Poradnictwo obywatelskie będzie świadczone, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja


Na czym polega nieodpłatna mediacja ?

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”  („Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora" uchwalone przez Społeczną Radę do spraw ADR powołaną przy Ministerstwie  Sprawiedliwości). Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy „alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej” . Do tej pory  brak było „systemowego rozwiązania zapewniającego dostęp do nieodpłatnej mediacji na etapie przedsądowym”. Dlatego tak istotne jest włączenie mediacji do katalogu nieodpłatnych usług prawnych oferowanych osobom mniej zamożnym, w ramach znowelizowanej ustawy. W praktyce usługa darmowej mediacji może dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Mediacja będzie świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020, podobnie jak poradnictwo obywatelskie.


DOCXKarta - Informacja.docx (23,83KB)
DOCXKarta - Informacja - nieodpłatne poradnictwo.docx (38,41KB)
DOCKarta - Informacja osób pokrzywdzonych przestępstwem.doc (178,00KB)
DOCkarta-info-mediacja.doc (72,00KB)
DOCLista jednostek - nieodpłatnego poradnictwa.doc (240,00KB)
 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg