• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Opolu w sprawie uznania zgłoszonych kandydatów za wybranych Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu.

WYCIĄG  Z  Z A W I A D O M I E N I A Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Opolu

w sprawie uznania zgłoszonych kandydatów za wybranych Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu

Na podstawie § 14 ust. 3, w związku z ust. 1 i 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w związku z tym, iż w gminach gdzie zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza,

Okręgowe Komisje Wyborcze podjęły Uchwały w sprawie uznania pozytywnie zweryfikowanych i zarejestrowanych kandydatów za wybranych Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu postanowiły o

 

NIE PRZEPROWADZANIU GŁOSOWANIA W DNIU 28 lipca 2019 r.

 

 

POWIAT PRUDNICKI

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 61 w Białej stwierdziła, że w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 61 członkami Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu Powiatu Prudnickiego z gminy Biała zostali:

Szatka Łukasz, lat 34, Wasikowice,

Szwiec Marcin, lat 33, Prężyna,

Więcej informacji na stronie internetowej www.izbarolnicza.opole.pl

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg