• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

UWAGA ROLNICY!

W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wystawione w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. W przypadku hodowców bydła, do wniosku należy dołączyć dodatkowo dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego (dotyczy tylko tych osób, które w sierpniu składają wniosek po raz pierwszy). Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Białej w pokojach nr 15 i 16 (II piętro).
 
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg